caesen
Ajuntament de Girona i Costa Brava

Inscripcions

Pre-inscripció

Els equips hauran de fer una pre-inscripció tres mesos abans de l’inici del torneig.

Inscripció

La inscripció definitiva es farà el mes següent a la pre-inscripció.

Què s'inclou?

Dues nits d’hotel, dietes i desplaçaments interns del mateix torneig i un obsequi per a cada participant.

Allotjament

Els hotels Ibis, B&B (1 i 2) -que acolliran els jugadors- estan situats a una distància no superior als cinc quilòmetres, respecte dels pavellons de joc (7 min.).

+ info

Transport

Tots els desplaçaments interns del torneig es faran en els nostres autocars (de l’hotel a la Seu i de la Seu als àpats i viceversa.)
*Només per als equips

Dietes

Consten d’esmorzar (excepte el 1r dia), dinar, berenar i sopar (excepte l’últim dia).
Cal especificar dietes adaptades en el moment de la inscripció.


INFORMACIÓ IMPORTANT

Requisits inscripció

La inscripció és de 235€ per cada jugador i entrenador. Per reservar plaça cal fer una pre-inscripció del 50% per equip.
Per a reservar la plaça, els equips han d’omplir tots els camps del formulari d’inscripció disponible més avall en aquesta mateixa pàgina. (Nota: això no implicarà que la inscripció estigui confirmada ni la plaça reservada)

Els equips es consideren oficialment inscrits un cop han fet el primer pagament del 50% per equip al número de compte indicat a “Pagament”. Aquest import forma part del total de l’import a ingressar. L’ingrés de la pre-inscripció s’haurà d’efectuar en un termini de 3 dies hàbils per tal de poder certificar la inscripció, en cas contrari l’organització es reserva el dret a retirar de la llista provisional d’inscrits a l’equip en qüestió, que haurà de tornar a fer la inscripció. Els 64 primers equips en efectuar la inscripció i la transferència seran els que competiran en el torneig.

L’import de la pre-inscripció s’haurà de fer efectiu abans del 10 de novembre del 2021.

L’import restant de la inscripció s’haurà de fer efectiu abans del 31 de gener del 2022.

Un mes abans de l’inici del torneig, cada equip haurà d’informar del nombre total de participants i entregar-ne el llistat, juntament amb els fulls sobre possibles intervencions mèdiques i de drets d’imatge durant el torneig, prèviament signats pels pares (descarregueu-vos els fulls en .pdf a l’enllaç “Avisos legals”). La organització enviarà un correu recordatori amb les instruccions a seguir abans de l’inici del torneig.

Pagament

El 50% de la pre-inscripció s’haurà d’ingressar abans del 10 de novembre del 2021 en el compte bancari següent:

ES88 0182 2770 9202 01663509
* Indicar en el concepte la següent informació: Nom de l’equip i categoria

Per oficialitzar la inscripció, caldrà ingressar la resta de l’import (235€ per jugador restant-ne el 50% del total de l’equip) pendent també en un únic ingrés abans del 31 de gener del 2022 al compte bancari següent:

ES88 0182 2770 9202 01663509
* Indicar en el concepte la següent informació: Nom de l’equip i categoria

Avisos legals

Protecció de dades de caràcter Personal i ús de la imatge del participant

En compliment del que estableix la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant l’emplenament del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les dades personals i les dels jugadors i entrenadors inscrits en el Torneig Girona Basket 2022 siguin incorporades i tractades en un fitxer de dades personals, propietat de Gironabasket S.L. garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la finalitat de la prestació i comercialització dels nostres serveis, raó per la qual és necessari complimentar la totalitat dels camps d’aquest formulari entenent que les dades aportades han de ser certes i estar posades al dia, pel que preguem que ens sigui notificada qualsevol modificació. Així mateix, i de conformitat amb el dret a la pròpia imatge regulat per la Llei nº1/1982 de 5 de maig, atorga la seva conformitat amb la publicació de les imatges captades en les que pugui aparèixer el jugador/a menor d’edat durant l’estada al Girona Basket en qualsevol suport de l’empresa, a per a les legítimes activitats del Torneig. L’informem que pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició si ens ho comunica als correus electrònic info@gironabasket.com / gironabasket@gmail.com o al telèfon +34 606 29 28 53

Tanmateix és obligatori que cada pare/mare o tutor/a legal signi aquest full d’autorització i el Club ens els entregui en mà el dia d’arribada a la competició.

Imprimeix la present autorització.

Autorització de l’ús de l’autocar i possibles intervencions mèdiques

Autoritzo al meu fill/a a assistir a les activitats del torneig Costa Brava Girona Basket 2022 i a fer ús de l’autocar en tots els desplaçaments interns del torneig. Faig extensiva aquesta autorització al trasllat del meu fill/a per part dels responsables del Costa Brava Girona Basket 2022 a un centre hospitalari i a les decisions quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d’extrema urgència, previ intent de trucada als pares/tutors, sota l’adequada direcció mèdica, renunciant expressament a exigir cap responsabilitat al Costa Brava Girona Basket 2022 o als seus responsables –sempre i quan no hi hagi hagut negligència per part seva–, per lesions que es poguessin originar en les pràctiques que es realitzen en el torneig, que assumeix-ho en la seva totalitat, així com, de ser el cas, les despeses que se’n derivin.

Imprimeix la present autorització.


PRE-INSCRIPCIÓ

  Nom del club

  Telèfon de contacte

  El vostre email (obligatori)

  Responsable durant el torneig

  Color de la 1a equipació

  Color de la 2a equipació

  Categoria de l'equip

  PARTICIPANTS A INSCRIURE

  (mínim 1 entrenador i 8 jugadors per poder processar la pre-inscripció.)

  Primer entrenador

  Segon entrenador

  Jugador 1

  Jugador 2

  Jugador 3

  Jugador 4

  Jugador 5

  Jugador 6

  Jugador 7

  Jugador 8

  Jugador 9

  Jugador 10

  Jugador 11

  Jugador 12

  Informació addicional

  El Club ha llegit i accepta els textos legals exposats en la secció Informació important d'aquesta pàgina d'inscripcions i es compromet a fer arribar la documentació necessària als pares/mares o tutors/es legals dels menors d'edat inscrits en el torneig.